Tuyển Dụng

  01 NHÂN VIÊN LỄ TÂN

  02 KỸ SƯ QS (ĐƯỜNG)

  03 KỸ SƯ QS (CẦU)

  04 KỸ SƯ KS CHI PHÍ & HỢP ĐỒNG GT – HTKT

  05 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG ĐƯỜNG

  06 KỸ SƯ GIÁM SÁT THI CÔNG CẦU

  07 CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN XÂY LẮP

  08 CHUYÊN VIÊN NGUỒN VỐN

  09 CHỈ HUY TRƯỞNG

  10 TRƯỞNG BỘ PHẬN THI CÔNG (ĐƯỜNG)

  Mọi chi tiết liên hệ qua Hotline: 

  Gửi CV qua Email:           

   

  Hotline