Sản Suất & Kinh Doanh VLXD

    Tổng Quan

     Cùng với sự tăng trưởng trong lĩnh vực xây lắp và các dự án đầu tư đầy tiềm năng sắp triển khai của Res11, lĩnh vực sản xuất & kinh doanh vật liệu xây dựng của Res11 sẽ có những tăng trưởng tương xứng, tạo sự chủ động trong việc đảm bảo chất lượng nguyên vật liệu đầu vào cho chuỗi giá trị ngành của Res11, góp phần hỗ trợ cho các lĩnh vực hoạt động chính của Res11.

    Hotline