Xây dựng

    Trong chiến lược phát triển của Tổng công ty, nhận thầu xây lắp là ngành nghề truyền thống và là thế mạnh của Res11. Với nội lực mạnh mẽ, nguồn lực tài chính đảm bảo, bộ máy quản trị chuyên nghiệp, Res11 nhận thầu xây lắp các công trình xây dựng nhà nước, dân dụng, công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình năng lượng trên khắp cả nước.

    Hotline